Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Information Sciences

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

8327

Wydawca

Elsevier

ISSN

0020-0255

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45