Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Inverse Problems in Science and Engineering

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

1741-5977

eISSN

1741-5985

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25