Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Optimization Theory and Applications

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

12118

Wydawca

Springer US

ISSN

0022-3239

eISSN

1573-2878

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35