Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rok 2017
Punktacja MNiSW

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]