Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

16543

Wydawca

SAGE Publications Ltd

ISSN

0954-4097

eISSN

2041-3017

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25