Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Road Materials and Pavement Design

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa

Unikatowy identyfikator czasopisma

17977

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

1468-0629

eISSN

2164-7402

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30