Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Road Materials and Pavement Design

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa

Punktacja MNiSW

140,0

Impact Factor

3,792 [Lista 2020]