Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Science of the Total Environment

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Unikatowy identyfikator czasopisma

18243

Wydawca

Elsevier

ISSN

0048-9697

eISSN

1879-1026

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40