Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

The International Journal of Life Cycle Assessment

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.6 Nauki o kulturze i religii
2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

9083

ISSN

0948-3349

eISSN

1614-7502

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40