Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie

Wariant tytułu

EN Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
5.8 Nauki socjologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

200171

ISSN

1641-3466

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11