Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rok 2016
Punktacja MNiSW

11

Numery