Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Dodatkowy tytuł

EN Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

18269

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

ISSN

0209-3324

eISSN

2450-1549

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9