Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering | Rocznik: 2019

Numer Issue 101
Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Tytuł

PL Wybrane zagadnienia modelowania ogniw elektrochemicznych i superkondensatorów w pojazdach elektrycznych

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/spisTresci.aspx?czasId=2041

Artykuły (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS