Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability | Rocznik: 2021 | Tom: vol. 23

Numer no. 3

Artykuły (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS