Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

1,525 [Lista 2019]