Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne | Journal year: 2019

Number nr 2 (119)
Title

PL Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

EN Modern technologies and anagement systems for rail transport

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.