Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Algorytm postępowania w przypadku braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Algorithm of proceeding in case of incomplete effects of railway subgrade protective layer application

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2 (119)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • droga kolejowa
  • podtorze kolejowe
  • warstwa ochronna
Strony (od-do)

217 - 227

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5