Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne | Journal year: 2021

Number nr 2 (123)
Presented on

XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL”, 1-3.12.2021, Zakopane, Polska

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.