Processing may take a few seconds...

Article


Title

Nowoczesna konstrukcja lekkiego spalinowo-elektrycznego autobusu szynowego typu 227M

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ DW ] applied doctorate phd student | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (123)

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

357 - 368

Presented on

XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL”, 1-3.12.2021, Zakopane, Polska

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.