Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie | Rocznik: 2013

Numer z. 49 (1144)
Data opublikowania

2013

Artykuły (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS