Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie | Rocznik: 2016

Numer z. 93
Data opublikowania

2016

Artykuły (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS