Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | Rocznik: 2018

Numer vol. 393
Zaprezentowany na

10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), 6-8.06.2018, Novi Sad, Serbia

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS