Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Microstructure, microhardness and general characterisation of sintered tools using for flanging of hole edge by Flowdrill technology

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 393

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012094-1 - 012094-7

DOI

10.1088/1757-899X/393/1/012094

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/393/1/012094/pdf

Uwagi

Article Number: 012094

Zaprezentowany na

10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), 6-8.06.2018, Novi Sad, Serbia

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]