Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Additive techniques of manufacturing functional products from metal materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 393

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012003-1 - 012003-8

DOI

10.1088/1757-899X/393/1/012003

URL

http://opscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/393/1/012003/pdf

Zaprezentowany na

10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), 6-8.06.2018, Novi Sad, Serbia

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]