Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Food Hydrocolloids

Rok 2017
Punktacja MNiSW

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

5,089

Numery