Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering | Rocznik: 2017

Numer Issue 91
Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Data opublikowania

2017

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/spisTresci.aspx?czasId=2031

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2017, 10-11.04.2017, Poznań, Polska

Artykuły (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS