Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rok 2017
Punktacja MNiSW

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]