Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Data and Knowledge Engineering

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

100,0

Impact Factor

1,476