Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Energy Conversion and Management

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

200

Impact Factor

7,181 [Lista 2018]