Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Energy Conversion and Management

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

5680

Wydawca

Elsevier

ISSN

0196-8904

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45

Roczniki