Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Environment International

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

7,943 [Lista 2018]