Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Environment International

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

5788

Wydawca

Elsevier

ISSN

0160-4120

eISSN

1873-6750

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45

Roczniki