Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Punktacja MNiSW

40

Impact Factor

1,383