Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Year 2019
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.6 Management and quality studies

Points of MNiSW

20.0

Journal numbers