Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Discrete Applied Mathematics

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka

Punktacja MNiSW

70,0

Impact Factor

1,139 [Lista 2020]