Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób bezstykowego pomiaru odchyłki kształtu metodą interferometryczną

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

405952

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

07.11.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226387

Data otrzymania prawa

02.01.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/17

Data upublicznienia

31.07.2017