Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Łącznik do konstrukcji zespolonych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406833

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.01.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

232822

Data otrzymania prawa

20.03.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

7/2019

Data upublicznienia

31.07.2019