Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Panel biosensorów ginekologiczno-onkologicznych do równoczesnego specyficznego oznaczania stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging

Creators

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

PAT number

2307

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

439230

Patent office submission date

15.10.2021

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

16/2023

Made public date

17.04.2023

Granting and maintaining protection

Protection law number

244508

Date of obtaining the right

21.11.2023

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

06/2024

Made public date

05.02.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.