Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Łącznik do konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406834

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.01.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

233174

Data otrzymania prawa

05.06.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

9/2019

Data upublicznienia

30.09.2019