Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sączek hydrofobowy selektywnie pochłaniający oleje i związki organiczne przeznaczony do oczyszczania wód oraz sposób wytworzenia sączka

Creators

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

423094

Patent office submission date

06.10.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233206

Date of obtaining the right

11.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

9/2019

Made public date

30.09.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.