Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Zespół łóżka szpitalnego

Creators

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419691

Patent office submission date

05.12.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233440

Date of obtaining the right

24.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2019

Made public date

31.10.2019