Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ireneusz Malujda

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

ireneusz.malujda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 44

PBN ID

1491480

ResearcherID

A-7216-2015

ORCID

0000-0003-1643-4930

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (68)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (42)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS