Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Wkładka kompozytowa pod rowek pierścienia tłoka silnika spalinowego oraz zastosowanie wkładki kompozytowej w produkcji tłoków

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

PAT number

2024

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

424000

Patent office submission date

21.12.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

234535

Date of obtaining the right

18.09.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

3/2020

Made public date

31.03.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.