Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Czwartorzędowe halogenki zawierające kation difenokonazolu sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419451

Patent office submission date

14.11.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

234967

Date of obtaining the right

20.12.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

5/2020

Made public date

18.05.2020