Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Czujnik pola magnetycznego

Twórcy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

416781

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

07.04.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

21/2017

Data upublicznienia

09.10.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229336

Data otrzymania prawa

14.02.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/2018

Data upublicznienia

31.07.2018