Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania środka odtłuszczającego

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Politechnika Poznańska
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406223

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

25.11.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225862

Data otrzymania prawa

13.12.2016

Kraj / region

Polska

Numer

05/2017

Data upublicznienia

31.05.2017