Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania nanodendrytycznych cząstek srebra na implancie metalowym lub metalowo-ceramicznym, korzystnie tytanowym

Twórcy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

409561

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

23.09.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

2352020

Data otrzymania prawa

21.01.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

7/2020

Data upublicznienia

15.06.2020