Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Kompozyt izotaktycznego polipropylenu o kontrolowanej szybkości krystalizacji i polepszonych właściwościach optycznych oraz sposób jego otrzymywania

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Instituto per i Polimeri, Compositti e Biomateriali, Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

421623

Patent office submission date

17.05.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

235295

Date of obtaining the right

18.02.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

7/2020

Made public date

15.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.