Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ do rozpoznawania obecności garnka nad palnikiem w kuchence gazowej

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

414373

Patent office submission date

14.10.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

228885

Date of obtaining the right

05.12.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

05/2018

Made public date

31.05.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.