Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

407038

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

03.08.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

16/2015

Data upublicznienia

31.01.2014

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229984

Data otrzymania prawa

21.03.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2018

Data upublicznienia

28.09.2018